ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД

СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ | СПЕСТЕНИ ПАРИ | СЕГА

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

СГРАДИ

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

СГРАДИ

ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

ЕНЕРГИЕН СЪВЕТНИК

Вашата стратегия в света на енергийната ефективност

ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ изготвя обследвания за енергийна ефективност и сертифицира съгласно актуалното състояние на потреблението на енергия

 

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ изработва необходимите проекти и реализира енергоефективни мерки

ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ може да действа като външен енергиен мениджър, поемащ отговорността за работата и оптимизирането на енергийните съоръжения – котли, управление на осветлението и др.

СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ — BMS

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ предлага енергийна ефективност за своите клиенти чрез системи за цялостен мониторинг и контрол на съоръженията и инсталациите.

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

До 80% енергийна икономия в сравнение със стандартните газоразрядни лампи

ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО)

Клиентът изплаща инвестицията чрез реализираните икономии на енергия

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ е с доказан опит в изготвяне на проекти за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми, финансирани от Европейския съюз

Запитване

11 + 1 =